Co kształtuje wizerunek firmy?

Każde przedsiębiorstwo powinno ukształtować pozytywny obraz wśród świadomości klientów aby zdobyć ich zaufanie i renomę, dzięki temu każdy będzie chciał korzystać z jej usług jednocześnie polecając ją innym. Ważna jest identyfikacja pracowników z tym co robią, dokąd zmierzają i jakie są ich cele.

 

Odpowiedni image firmy prowadzi do utrzymania stałej wysokiej pozycji na rynku, tworzenia i utrzymywania więzi z pracownikami i klientami, buduje zaufanie do niej a także wpływa na reputację wśród konsumentów.

 

Co składa się na wizerunek firmy?

 

Taki obraz oznacza wyobrażenie osób z otoczenia, stanowi o ich zbiorze przekonań, myśli i wyrażeń danego podmiotu do pewnego obiektu (czyli firmy). Wizerunek może być adekwatny lub nieadekwatny bo wynika z własnego doświadczenia ukształtowanego na podstawie kontaktu z firmą oraz wrażenia, które sprawia. Jest to zależne od oczekiwań, praktyki, życzeń, obaw i przesądów klienta.

Wizerunek stale się zmienia, powstaje w wyniku zbioru działań przedsiębiorstwa, ich komunikacji z klientem oraz powziętych działań marketingowych. Nie zawsze jest równorzędny z chęcią i wolą zainteresowanych.

 

Dlatego ważne są wszystkie ruchy przedsiębiorstwa, powinny być dokładnie przemyślane i poddawane ciągłej analizie sytuacji.

 

Czynniki budujące image firmy

 

Patrząc z perspektywy klienta wizerunek jest kształtowany przez tożsamość firmy, jej reputację, ofertę, otoczenie fizyczne i środowisko oraz personel (zwłaszcza ten zaliczający się do pierwszego kontaktu).

Trzeba jako przedsiębiorstwo dążyć do spójności, muszą istnieć tam jednolite zasady postępowania i przyjęty przez organizację system wartości. Zwrócić należy uwagę także na jej inicjatywę oraz komunikację. Dzięki temu firma uzyska i podtrzyma reputację na wysokim poziomie. To, na co zwraca uwagę konsument to także wizualne aspekty danej firmy czyli wygląd logo, strony internetowej, prowadzone kampanie reklamowe a także sama nazwa.

Drugim poziomem mówiącym o wizerunku jest reputacja jaką posiada przedsiębiorstwo czyli styl zarządzania, gwarancja poziomu usług (produktu) oraz kultura organizacyjna.

Ważnym aspektem jest otoczenie a mowa tutaj o atmosferze, architekturze, wystroju wnętrza, oświetleniu i layoucie.

Duża uwaga skupia się także na ofercie usługowej zarówno podstawowej i dodatkowej, dostępności tych usług i procedurach operacyjnych.